Primary school classroom

First-year students participate in class activities

Primary school classroom

 From the age of six, every child in Sweden enjoys equal access to free education – regardless of gender, where they live or social or economic factors.

The school system ensures a safe and friendly environment for students. Swedish law mandates nine years of school attendance for all children from the year they turn seven.

Karlavägen

Primary school classroom

STORE

null

Karlavägen 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Ann-S Rosenkvist/imagebank.sweden.se

Menu